Om oss

BASFAKTA

Företaget bedriver specialistvård inom Region Västmanland, och har i dag avtal inom öron-näsa-hals och gynekologi med regionen. Kliniken har avtal med ett flertal försäkringsbolag, där vi tillhandahåller vårdtjänster till deras försäkringstagare. Kliniken drivs under det särskilda namnet Hässlökliniken, men heter under en övergångsperiod fortfarande Plent Kliniken AB.

Kliniken har i dagsläget verksamhet på två platser;  i Västerås och i Fagersta. Företaget är ett aktiebolag.  På allabolag.se finns information om företaget Plent kliniken AB.

 

MEDARBETARE PÅ KLINIKEN

Kliniken har 7 anställda, varav 6 kvinnor och 1 man, motsvarande 6 heltidstjänster.

Vi har också konsultavtal med personal inom anastesi och kirurgi, både läkare och sköterskor, inom samtliga verksamhetsområden. 

 

VÅR VISION

Vi är idag  den enda privata kliniken i Västmanland med egen dagkirurgisk kapacitet, där vi kan erbjuda vård och tjänster inom ett flertal specialistområden.

Vår vision är att utveckla verksamheten till ett mindre specialistsjukhus, där vi erbjuder både mottagning inom ett flertal specialistområden och dessutom har slutenvård för kirurgisk behandling inom dessa specialistområden. Med den kapaciteten avlastar vi landstings vårdköer i främst Mälardalen för operativa ingrepp, samt bedriver privatfinansierad slutenvård inom kirurgi.

 

FÖRETAGSLEDNING OCH ÄGARE

Företaget heter Plent Kliniken AB, drivs under varumärket Hässlökliniken och har organisationsnummer 556903-4779.

Bolagsform: aktiebolag.

 

Ägare:

Per Weitz, Southwest Corner AB, United Strategy AB, Sven Byström, Face & Nose AB och Flyingdoktor AB.

 

Styrelse:

Per Weitz, Sven Byström, Christer Wikner, Kolja Gilli och Mattias Moutran Widegren.

 

Verksamhetschef och VD:

Mattias Moutran Widegren

 

Medicinskt ledningsansvar:

Per Weitz (MLA), Sven Byström, Kolja Gilli

 

Enhetschef och personalledare:

Anne Beijbom-Persson

 

KVALITET

Vårt ledningssystem baseras på erfarenhet från de verksamheter vi bedriver, och följer riktlinjerna i de upphandlade avtal vi har med regioner och landsting.  

Klinken kvalitetskontrolleras av Region Västmanland i enlighet med det avtal vi har med regionen.

 

Vi deltar i följande kvalitetsregister:

- Septumregistret

- Tonsillregistret

- Cancerregistret

- Bråckregistret

TRANSPARENSREDOVISNING

Vår branschorganisation Vårdföretagarna har medlemmar som med hög kvalitet levererar vård och omsorgstjänster till medborgare i Sverige. För att upprätthålla förtroendet för den vård som medlemmarna i organisationen utför, redovisar vi transparent uppgifter om oss och den kvalitetsnivå vi arbetar mot.

Välkommen att ta del av de tjänster vi erbjuder på vår klinik. Vi är en stolt vårdföretagare som vill erbjuda den absolut bästa vård man kan tänka sig!

Kundavtalsparter

Hässlökliniken har nöjet att samarbeta med ett flertal avtalsparter, både regioner/landsting och privata aktörer. 

Behandling av personuppgifter

Hässlökliniken hanterar personuppgifter inom ramen för Sjuk- och Hälsovårdslagen (HSL 2017:30) i vårdverksamheten. Vi hanterar även personuppgifter i enlighet med GDPR i marknadsföringssyfte. 

 

Ändamål 

Plent kliniken AB behandlar personuppgifter som lämnas av kund efter anmälan till prenumeration av nyhetsbrev på klinikens hemsida. Kunden samtycker via anmälan till att nyhetsbrev skapat av kliniken skickas till angiven e-mailadress. Kunden samtycker också till att för- och efternamn anges i nyhetsbrevet. 

 

Avgränsning

De personuppgifter som Plent Kliniken AB hanterar inom ramen för sjuk- och hälsovårdsverksamheten hanteras i enlighet med Sjuk- och Hälsovårdslagen.

 

Personuppgiftsansvarig

Plent Kliniken AB ansvarar för de personuppgifter som behandlas. 

 

Utlämning av uppgifter till tredje part

Plent kliniken AB lämnar inte ut mottagna personuppgifter till tredje part. 

 

Vilka uppgifter behandlas?

Det är enbart förnamn, efternamn och e-mailadress som kunden själv anger i anmälan för mottagande av nyhetsbrev som hanteras. De personuppgifter som anges vid bokning av läkarbesök eller behandling av läkare eller sköterska regleras av Sjuk- och Hälsovårdslagen helt separat från nyhetsbrevshanteringen. 

 

Registerutdrag

Privatperson har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag per år avseende de personuppgifter som Plent Kliniken AB hanterar inom ramen för GDPR.

Sådan anmälan skall inkomma skriftligt till 

Hässlökliniken

Plent Klinken AB

Flottiljgatan 67

72131 Västerås

Anmälan måste innehålla personuppgifter som möjliggör otvetydlig identifiering av personen och dennes folkbokföringsadress. Registerutdraget skickas per post till folkbokföringsadressen. 

 

Anmälan om ändring eller radering

Kund som lämnat samtycke till hantering av personuppgift för nyhetsbrev kan återkalla det, liksom begära ändring eller radering av personuppgift, genom att maila kliniken på info@hasslokliniken.se, eller klicka på angiven länk längst ned i nyhetsbrevet. 

KONTAKTUPPGIFTER

 

 

 

Hässlökliniken

Plent Kliniken AB

Flottiljgatan 67

72131 VÄSTERÅS

Mer info hittar du på vår kontaktsida.

Telefon: 021-475 25 50

 

E-mail: info@hasslokliniken.se

LEDIGA TJÄNSTER

 

För tillfället har vi inga lediga tjänster utlysta. 

BETALNINGSINFORMATION

Vi strävar efter en kontantfri hantering hos oss, och vi ber dig i möjligaste mån att betala med kort i vår kassa.

 

Betalning via bankgiro används för större belopp och vi ber dig vara noga att ange fakturanumret på betalningen, så vi får en möjlighet at se att den kommer från dig och ingen annan.

 

Vid fakturering tar vi ut en administrativ avgift för den hanteringen på 45 kr. 

Vid eventuellt behov av påminnelse tar vi ut en påminnelseavgift om 60 kr. 

Dröjsmålsränta med 8% över diskontonivå debiteras också. 


Bankgiro      117-8821


Bank     Nordea

 

Orgnr   556903-4779

 

VAT       SE556903477901

Betalningshantering för dig som är regionavtalspatient


Om du söker dig till oss för mottagningarna inom öron, näsa, hals och gynekologi som omfattas av vårdavtalen med region Västmanland, debiteras du vanlig patient-avgift - se regionens debiteringsrutiner på 1177.se.  


Betalningshantering för dig som är privatbetalande


Konsultationer kostar vanligtvis 500 kr och betalas vid besökstillfället. 

Vid uteblivet besök för konsultation debiteras 500 kr + administrativ avgift på 45 kr. 


Vid kirurgiska ingrepp debiteras 20% av totalbeloppet vid bokningstillfället för omkostnader inför ingreppet (förskottsbetalning).

Resterande del av totalbeloppet erläggs vid operationstillfället (eller faktureras med förfallodatum vid operationsdagen). 

Vid utebliven närvaro vid planerad operation debiteras totalbeloppet via faktura.

Vid avbokning av planerat kirurgisk ingrepp återbetalas ej förskottsbetalningen. 

Vid sjukdom (uppvisande av sjukintyg) som leder till utebliven närvaro, sker ombokning till senare tillfälle. 

HÄSSLÖKLINIKEN

Vi är en privat vårdpartner med specialist-läkarmottagning i Mälardalen. Vi har avtal med regioner, med försäkringsbolag och tar emot direktbetalande patienter. 

KONTAKTA OSS


Adress: Flottiljgatan 67, 73122 Västerås

Email: info@hasslokliniken.se

Tel: 021-475 25 50

ÖPPETTIDER


Måndag - Fredag: 8-16

Lunchstängt: 12 - 13

Telefontid 

Måndag - Fredag: 7.45 - 9

Måndag - Torsdag: 13 - 15

TIDIGARE PLENT-KLINIKEN, NU HÄSSLÖKLINIKEN!

© Copyright. All Rights Reserved.