Plastikbrost

På Hässlökliniken utför vi både estetisk och rekonstruktiv bröstkirurgi. 

Allt börjar med en konsultation med en av våra plastikkirurger. Konsultationen kostar 500 kr och betalas i kassan vid ditt besök. Ring och boka en konsultation nu på 021-4752550!

Bröstlyft


Efter graviditeter eller tex vid viktnedgång, kan brösten komma att hänga mer
än tidigare. Detta kan lätt åtgärdas genom att man tar bort överskottshud och 
lyfter patientens egna bröstvolym. 

Ingreppet kan göras i lokalbedövning eller i narkos vid större ingrepp. 

PRIS


Bröstlyft                                          39 900 kr


Observera att priserna justeras individuellt beroende på ingreppets omfattning, angivna priser är utgångspris för ett normalingrepp. Aktuellt pris ges efter konsultation. 

Bröstförstoring


De vanligaste orsakerna till att göra en bröstförstoring är:

• Önskan om större bröst.

• Ålders- eller graviditetsbetingad volymförlust och hudslapphet i brösten.

• Olika stora bröst (Asymmetri)


Teknik

Insnitten (ärren) placeras i vecket under bröstet eller i armhålan. Ett 4-6 cm långt ärr placeras i vecket under bröstet.  Längden på ärret beror på vilken storlek implantatet har. En protesficka skapas och implantatet kan läggas under eller framför bröstmuskeln. Vad som passar dig och din kropp bäst beror på dina fysiska förutsättningar och dina önskemål om hur du vill att brösten skall se ut.

Det vanligaste är att implantaten placeras under bröstmuskeln eftersom det gör implantaten mindre synliga, speciellt om du är smalt byggd eller har lite underhudsfett i övre delen av bröstet.


Storlek och form

Storleken på implantaten bestäms utifrån dina önskemål, fysiska förutsättningar, kroppsproportioner och eventuell  storleksskillnad mellan dina bröst före operationen.

Det finns olika former på implantaten, runda och droppformade (så kallade ”anatomiska”). Vilket som passar just dig bäst beror på hur dina bröst ser ut före operationen och dina önskemål om hur brösten skall se ut efter operationen.

PRIS

Bröstförstoring                              42 900 kr

Bröstförstoring + lyft                    59 900 kr   


Observera att priserna justeras individuellt beroende på ingreppets omfattning, angivna priser är utgångspris för ett normalingrepp. Aktuellt pris ges efter konsultation. 

Bröstförminskning


En stor och/eller kraftigt hängande byst kan ge besvär som tyngdkänsla, rygg-
smärtor, nacksmärta, skavande BH-band och vara ett fysiskt hinder vid kropps-
aktiviteter. Vanligt är också besvär med värmeutveckling, svettning och eksem

i bröstvecket.


Teknik

Målet med operationen är att minska mängden bröstkörtel men även att strama upp bröstens hud så att de lyfts upp och får ett mer ungdomligt utseende. Bröstvårtans position förskjuts uppåt och en bit av den nedre delen av bröstet tas bort. Hur stor bröstvolym som tas bort beror på ditt önskemål om bröststorlek efter operationen. Ärren efter en bröstförminskning förlöper runt vårtgårdarna, i mitten ett ca 5-7 cm långt ärr ned mot bröstvecket samt i bröstvecket som ett omvänt T eller ankare.


Ett sugdränage (plastslang) införs ibland i operationssåret, och kommer då att sticka ut för att suga ut eventuell efterblödning. Sugdränaget dras efter 1 dygn.


Känsel och amning

Känseln i och runt bröstvårtorna påverkas ofta vid en bröstförminskande operation, framförallt det första året, men kan därefter återkomma helt eller delvis. I anslutning till ärren blir det oftast en bestående känselnedsättning. Då delar av bröstkörteln tas bort eller flyttas om kan amningsförmågan påverkas.


Komplikationer

Blödning och infektion kan uppstå efter alla typer av kirurgiska ingrepp. Dock är dessa komplikationer ovanliga. Rökare har större risk för komplikationer än icke-rökare.


Bedövningsform

Narkos.


Operationstid

2 timmar.


Efterförlopp och sjukskrivning

Efterförloppet är oftast förenat med relativt få smärtor. Vid lägesändring kan obehag och smärta förekomma. Endast lättare smärtstillande tabletter krävs.


Sjukskrivning

3-6 veckor beroende på arbete.

PRIS

Bröstförminskning                        39 900 kr  


Observera att priserna justeras individuellt beroende på ingreppets omfattning, angivna priser är utgångspris för ett normalingrepp. Aktuellt pris ges efter konsultation. 

Korrigering av bröstassymetri


Mindre skillnader i bröststorlek eller bröstform är mycket vanligt förekommande
och helt normalt. När skillnaderna i storlek är större än en cup-storlek i BH'n har
många kvinnor besvär i form av att kläderna drar snett och inte sitter bra.

Större skillnader i bröstens form eller utseende kan vara psykiskt besvärande.


Vid korrigering av bröstasymmetri kan man ofta operera ena bröstet för att anpassa det till det bröst som du är mest nöjd med. Ibland behöver man operera båda brösten beroende på de fysiska förutsättningarna och önskemål om bröstens utseende efter operationen.


Ofta används en eller två av metoderna bröstförstoring, bröstförminskning och bröstlyft för att korrigera en bröstasymmetri.


PRIS

Bröstförstoring                              42 900 kr

Bröstförstoring + lyft                    59 900 kr   


Observera att priserna justeras individuellt beroende på ingreppets omfattning, angivna priser är utgångspris för ett normalingrepp. Aktuellt pris ges efter konsultation. 

Vårtgårdsplastik


En del kvinnor besväras av olika stora eller för stora vårtgårdar.
Detta kan korrigeras under lokalbedövning och ger ärr runt själva vårtgården.
Känseln i bröstvårtorna kan vara nedsatt under det första året efter operationen men återkommer oftast.Detta är ett litet ingrepp och du behöver bara vara sjukskriven om du har ett fysiskt tungt jobb, och då ca 1 vecka.

PRIS


  


Observera att priserna justeras individuellt beroende på ingreppets omfattning, angivna priser är utgångspris för ett normalingrepp. Aktuellt pris ges efter konsultation. 

Bröstvårtskorrigering


En del kvinnor besväras av indragna eller för stora bröstvårtor. Dessa tillstånd kan
korrigeras kirurgiskt under lokalbedövning. Känseln i bröstvårtorna är då nedsatt
under de första 6-12 månaderna efter operationen och återkommer oftast helt,
men inte alltid.


Indragna bröstvårtor kan även korrigeras med så kallade fillers, effekten avtar dock successivt med tiden och behandlingen måste upprepas efter ca 8-12 månader. Denna typ av icke-kirugisk metod påverkar inte amningsförmågan eller känseln i bröstvårtorna i samma omfattning.

PRIS

Inåtvända bröstvårtor                  13 900 kr

  


Observera att priserna justeras individuellt beroende på ingreppets omfattning, angivna priser är utgångspris för ett normalingrepp. Aktuellt pris ges efter konsultation. 

Uttag av bröstimplantat


Bröstimplantat tas oftast ut genom att man går in i det ärr som implantaten
lades in via. Detta är ett relativt litet ingrepp och görs antingen under narkos
eller enbart lokalbedövning tillsammans med lugnande medicin.
Sjukskrivning ca 1 vecka.


När implantaten tas ut får brösten en mer hängande form eftersom volymen inuti bröstens ”hudkostym” minskar och om du önskar kan därför ett samtidigt bröstlyft utföras.

PRIS

Byte av implantat                          39 900 kr

 Uttag av implantat                        21 900 kr


Observera att priserna justeras individuellt beroende på ingreppets omfattning, angivna priser är utgångspris för ett normalingrepp. Aktuellt pris ges efter konsultation. 

SPECIALISTER

Dr Lena Andersson

Överläkare, plastikkirurgi

HÄSSLÖKLINIKEN

Vi är en privat vårdpartner med specialist-läkarmottagning i Mälardalen. Vi har avtal med regioner, med försäkringsbolag och tar emot direktbetalande patienter. 

KONTAKTA OSS


Adress: Flottiljgatan 67, 73122 Västerås

Email: info@hasslokliniken.se

Tel: 021-475 25 50

ÖPPETTIDER


Måndag - Fredag: 8-16

Lunchstängt: 12 - 13

Telefontid 

Måndag - Fredag: 7.45 - 9

Måndag - Torsdag: 13 - 15

TIDIGARE PLENT-KLINIKEN, NU HÄSSLÖKLINIKEN!

© Copyright. All Rights Reserved.